Projecten


Textielservice

De ontwikkelingen en veranderingen in de marktsegmenten horeca, gezondheidszorg en industrie vragen om nieuwe producten en dienstverlening die de toegevoegde waarde van de textielservicebedrijven versterken. Dit vraagt om innovaties en vernieuwing in de gehele keten van textielverzorging. Hierdoor wordt duurzaamheid, effectiviteit en efficiëntie niet alleen in het productieproces nagestreefd, maar is dit van belang over de gehele linie. Uitdaging daarbij wordt het om, ten behoeve van de efficiency, standaardisatie na te streven en tegelijkertijd in te spelen op de trend van individualisatie die om maatwerk vraagt. Specialisatie en “mass customization” worden de nieuwe competenties. Om aan deze ontwikkelingen invulling te geven voert TKT meerdere nationale en internationale projecten uit voor de textielservice industrie.

Textielreiniging

De veranderingen in de consumenten en zakelijke markt vraagt ook aanpassingen van de textielreinigende sector. consumenten dragen minder formele kleding, de mode wisselt sneller en de materialen en kwaliteit van kleding verandert. Daarnaast hebben consumenten behoefte aan gemak, service en een duurzaam alternatief. TKT besteedt daarom aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve reinigingsmethodes, evaluatie van kwaliteit en duurzaamheid, maar ook aan nieuwe logistieke dienstverleningsconcepten en online dienstverleningwordt aandacht besteed. Hiermee voorziet TKT de textielreinigingsbranche van kennis en kunde om textielreiniging op een kwalitatief hoogwaardig en duurzame en veilige manier aan te bieden.